0 items in the shopping cart

Build AI-Enhanced Audio Plugins with C++

 Build AI-Enhanced Audio Plugins with C++

Build AI-Enhanced Audio Plugins with C++

$15.00

Matthew John Yee-king

ISBNs: 9781032430461, 9781032430423, 9781003365495, 978-1032430461, 978-1032430423, 978-1003365495

English | 2024 | PDF